Uname: Tryag File Manager

S@_@EFKFAWFKWAF

Name Size Permissions Options
wp-admin
-- drwxr-xr-x
wp-content
-- drwxr-xr-x
wp-includes
-- drwxr-xr-x
.htaccess
0.57 KB -rw-r--r--
index.php
0.41 KB -rw-r--r--
license.txt
19.468 KB -rw-r--r--
readme.html
9.35 KB -rw-r--r--
wp-activate.php
6.757 KB -rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.36 KB -rw-r--r--
wp-comments-post.php
2.229 KB -rw-r--r--
wp-config-sample.php
3.141 KB -rw-r--r--
wp-cron.php
3.757 KB -rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.443 KB -rw-r--r--
wp-load.php
3.229 KB -rw-r--r--
wp-login.php
38.624 KB -rw-r--r--
wp-mail.php
8.206 KB -rw-r--r--
wp-settings.php
18.518 KB -rw-r--r--
wp-signup.php
30.356 KB -rw-r--r--
wp-trackback.php
4.652 KB -rw-r--r--
xmlrpc.php
2.996 KB -rw-r--r--
Biển Xanh media

Viral clip Rượu Vodka Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=2FwZ1j8ssw4 Mỹ nhân Vân Điệp - Người phán xử vào vai tiên cá nghiện rượu. Viral clip Rượu Vodka Hà Nội của Công ty CP Rượu Cồn Việt Nam do Công ty CP Ilika Entertainment sản xuất. Clip có sự tham gia…