PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson

okokok/home/fmrsab7b/bienxanhmedia.vn/DocumentRootokokok

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

Có trụ sở tại Hà Nội, Biển Xanh Media thiết kế sản xuất và thực hiện các dự án truyền thông đa phương tiện, quảng cáo, truyền hình và nhiều lĩnh vực khác trong ngành công nghiệp giải trí. Chúng tôi mong muốn được phục vụ và mang đến cho bạn những sản phẩm hình ảnh hoàn hảo, thể hiện thành công những ý tưởng độc đáo nhất mà bạn có thể sáng tạo ra

Dự Án Đã Thực Hiện

Dịch vụ chính

 • Sản xuất TVC
 • Sản xuất Phóng sự
 • Sản xuất Phim tài liệu
 • Booking trên kênh & Đài truyền hình
 • Hội nghị khách hàng
 • Giới thiệu sản phẩm mới.
 • Hội chợ triển lãm
 • Xúc tiến thương mại
 • Road show
 • Activation
 • Quan hệ công chúng
 • Đại diện truyền thông & tài trợ
 • Tư vấn & lập kế hoạch truyền thông
 • Truyền thông mạng xã hội
 • Digitalize marketing

Cung cấp đội ngũ quay phim và bay Flycam chuyên nghiệp, máy móc hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng video hình ảnh: FullHD, 4K

 • Quay TVC Quảng Cáo
 • Quay Phóng Sự Doanh Nghiệp
 • Quay Video Theo Yêu Cầu
 • Quay Video Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Quay Sự Kiên,Hội Thảo, Hội Nghị
 • Quay Phim Cưới Hỏi, Phóng Sự Cưới
 • Bay Flycam Phim Doanh Nghiệp,Sự Kiện Ngoài Trời, Kỉ Yếu….

Cung cấp đội ngũ quay phim và bay Flycam chuyên nghiệp, máy móc hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng video hình ảnh: FullHD, 4K

 • Quay TVC Quảng Cáo
 • Quay Phóng Sự Doanh Nghiệp
 • Quay Video Theo Yêu Cầu
 • Quay Video Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Quay Sự Kiên,Hội Thảo, Hội Nghị
 • Quay Phim Cưới Hỏi, Phóng Sự Cưới
 • Bay Flycam Phim Doanh Nghiệp,Sự Kiện Ngoài Trời, Kỉ Yếu….

Cung cấp đội ngũ quay phim và bay Flycam chuyên nghiệp, máy móc hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng video hình ảnh: FullHD, 4K

 • Quay TVC Quảng Cáo
 • Quay Phóng Sự Doanh Nghiệp
 • Quay Video Theo Yêu Cầu
 • Quay Video Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Quay Sự Kiên,Hội Thảo, Hội Nghị
 • Quay Phim Cưới Hỏi, Phóng Sự Cưới
 • Bay Flycam Phim Doanh Nghiệp,Sự Kiện Ngoài Trời, Kỉ Yếu….

Cung cấp đội ngũ quay phim và bay Flycam chuyên nghiệp, máy móc hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng video hình ảnh: FullHD, 4K

 • Quay TVC Quảng Cáo
 • Quay Phóng Sự Doanh Nghiệp
 • Quay Video Theo Yêu Cầu
 • Quay Video Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Quay Sự Kiên,Hội Thảo, Hội Nghị
 • Quay Phim Cưới Hỏi, Phóng Sự Cưới
 • Bay Flycam Phim Doanh Nghiệp,Sự Kiện Ngoài Trời, Kỉ Yếu….

Cung cấp đội ngũ quay phim và bay Flycam chuyên nghiệp, máy móc hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng video hình ảnh: FullHD, 4K

 • Quay TVC Quảng Cáo
 • Quay Phóng Sự Doanh Nghiệp
 • Quay Video Theo Yêu Cầu
 • Quay Video Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Quay Sự Kiên,Hội Thảo, Hội Nghị
 • Quay Phim Cưới Hỏi, Phóng Sự Cưới
 • Bay Flycam Phim Doanh Nghiệp,Sự Kiện Ngoài Trời, Kỉ Yếu….

Cung cấp đội ngũ quay phim và bay Flycam chuyên nghiệp, máy móc hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng video hình ảnh: FullHD, 4K

 • Quay TVC Quảng Cáo
 • Quay Phóng Sự Doanh Nghiệp
 • Quay Video Theo Yêu Cầu
 • Quay Video Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Quay Sự Kiên,Hội Thảo, Hội Nghị
 • Quay Phim Cưới Hỏi, Phóng Sự Cưới
 • Bay Flycam Phim Doanh Nghiệp,Sự Kiện Ngoài Trời, Kỉ Yếu….

Tin tức - Sự kiện

Khách hàng